Отговаря на изискванията за чистота и хигиена

Доказано ефективен по отношение на хигиенични и клинични среди. Ecophon Hygiene и цялостните системи отговарят на най-високите изисквания.

  • Безопасен и доказан
  • Приспособими решения
  • Почистване

Hygiene Advance™ Baffle

Вертикално окачен абсорбeр. За влажни среди и зони с пренасяне на мазна въздушна маса.
Налични размери: 1200x600
Цветове: Advance film
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene Advance™ Wall

Вертикален стенен абсорбатор За влажни среди и зони с пренасяне на мазна въздушна маса.
Налични размери: 1200x600
Цветове: Advance film
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene Foodtec™ Baffle

Вертикално висящ абсорбер. За влажни среди в кухни, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки.
Налични размери: 1200x600
Цветове: Akutex™ HS
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene Foodtec™ Wall

Вертикален стенен абсорбер. За влажни среди в кухни, хранително-вкусова промишленост и производство на напитки.
Налични размери: 1200x600
Цветове: Akutex™ HS
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene LabotecAir™ A

Видима система за окачване. За сухи среди във фармацевтичната и електронната промишленост.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Цветове: Akutex™ HP
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene Meditec™ A

Видима система за окачване. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600
Цветове: Akutex™ TH
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene Meditec™ E

Вградена видима система за окачване. За сухи среди в здравните помещения.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Цветове: Akutex™ TH
Изтеглете PDF: Техническо ръководство

Hygiene Protec™ A

Видима система за окачване. За сухи среди в областта на здравеопазването, фармацевтичната и електронната промишленост.
Налични размери: 600x600, 1200x600
Цветове: Akutex™ HP
Изтеглете PDF: Техническо ръководство